De waarheid achter de video ‘Racisme in Brugge’

Op 23/08/2014 bevind ik mij op een terras in Brugge.

 

Toen een klant zijn tas koffie tegen de grond keilde heb ik mijn videocam bovengehaald en ben beginnen registreren.

Zowel de betrokkene, zijn partner en andere aanwezigen hebben gezien dat ik aan het filmen was en hebben daartegen geen bezwaar gemaakt.

Het is een verslag geworden van iemand die problemen heeft met mensen van een andere origine vandaar de titel: “Racisme in Brugge”.
LINK:
video racisme in Brugge


Op maandag 25/08/2014 stel ik tot mijn verbijstering vast dat ik een ‘SCOOP’ gerealiseerd heb. Die scoop blijkt echter een journalistieke primeur die (politie) commotie veroorzaakt.

Dat deze video zoveel media aandacht gekregen heeft is veroorzaakt door de politie zelf. Ik ben niet ingegaan op verzoeken van o.a. de nieuwsdiensten van TV zenders: VRT nieuws en Terzake , VTM en WTV/focus, noch van RADIO zenders: EEN-De Ochtend en VRT radio West-Vlaanderen. Daar zijn politie woordvoerders en privacy specialisten(?) te zien en te horen, die het over privacy hebben.

De politie heeft van een video die een geval van racisme in beeld brengt er een video over privacy van gemaakt via de mainstream media met als doel wetten gestemd te krijgen die hun moeten toelaten spycams te gebruiken en opname materiaal af te pakken wanneer ze door burgers gefilmd worden.

Wat die mainstream media betreft citeer ik Rutger Bregman in een interview door Michel Vandersmissen.(Knack nr.37):

 “De klassieke media spelen een kwalijke rol in de ontwikkeling van de samenleving. Ze zijn aanjagers van hypes en slecht nieuws. Ze focussen zich te veel op het negatieve, op de uitzondering en leggen zo een dam aan tegen de grote, nieuwe ideeën van deze tijd.”

Rutger Bregman schrijft over economie, politiek en vooruitgang. Als historicus belicht hij de actualiteit vanuit een historisch perspectief.

 

Op vrijdag 05/O9/2014 heb ik mij om 09.30 uur aangeboden op het politiekantoor, dienst intern toezicht, voor een verhoor van een persoon die een misdaad ten laste wordt gelegd.


Het is een verhoor dat valt onder categorie III: verdachten van feiten strafbaar met gevangenisstraf van 1jaar of meer. Het verhoor duurt 3uur in een ruimte zoals je die in de beste politiefilms ziet(inbegrepen het doorkijkvenster op muurgrootte).

 

Op woensdag 10/09/2014 wordt mij door een onvriendelijke gerechtsdeurwaarder een dagvaarding in kort geding bezorgt. Op mijn vraag wat dit voor mij betekent, krijg ik enkel als antwoord: ‘ Ewwel da je vo de rechtbank moe kommen é ‘.

 

Op donderdag 18/09/2014 heb ik een aanvraag ingediend bij Argenta Assuranties tot rechtsbijstand onderdeel van polis familiale bescherming.
Op het in te vullen formulier beschikte ik over een tiental lijntjes om mijn verklaring te noteren.
Verder kon er enkel een kopie van de dagvaarding toegevoegd worden.

 

Op vrijdag 19/09/2014 meld ik mij om 09.00 uur bij de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg, waar ik te horen krijg dat de zaak wordt uitgesteld naar de zitting van 03/10/2014.

 

Op donderdag 23/09/2014 verneem ik van Argenta Assuranties dat de maatschappij mijn zaak beoordeeld als een ‘OPZETTELIJKE DAAD’ en niet zal interveniëren.
Argenta Assuranties heeft niet meer geantwoord op mijn verzoek om niet enkel te oordelen op basis van de dagvaarding en enkel te beslissen nadat ook ik de mogelijkheid gehad heb mijn versie van de feiten te bezorgen.

 

Op de zitting van vrijdag 03/10/2014 verneem ik dat de zaak wordt uitgesteld naar de zitting van vrijdag 17/10/2014 om de tegenpartij de mogelijkheid te geven de besluiten van mijn advocaat in te zien.

 

De zaak zal op vrijdag 17/10/2014 effectief gepleit worden.

“Artistique” 00:21:19::13 / May – July 2012

‘Arabesque’ a poem by Martin Burke
http://www.dublinquarterly.ie/04/p_mburke.html

‘3 Movements’comprovisations for Lute & Loops by Gilbert Isbin

http://users.telenet.be/gilbert.isbin/contents.htm

“ACTION” 00:22:26:03 / January – April 2012

A video essay of actions by:
ABVV, ACV, Bite Back, VREDESACTIE, KAJ, Sea Shepherd, Anti Dierproef Coalitie, Occupy

” Que tout le temps qui passe ne se rattrape plus ” 00:25:58:10 / February – December 2011

That all the lost time cannot be retrieved

Dat alle verloren tijd niet meer kan ingehaald worden

“THE WAY TO GO HAS BECOME SHORTER” 00:30:59:00 / januari 2011

The way to go has become shorter

 DE WEG TE GAAN IS KORTER “

De weg te gaan is korter geworden

FIXED REALITY” 01:00:05:00 / 2010

You are never alone if you are on your own.   Life, an over-estimated occupation.

‘ the destruction of nature justifies the destruction of humanity ‘
Marguerite Yousenar

” GEFIXEERDE REALITEIT”

Je bent nooit alleen als je met jezelf bent. Leven een overschatte bezigheid.
“De vernietiging van de natuur rechtvaardigt de vernietiging van de mens.”
Marguerite Yousenar

“PLUS EST EN VOUS” 00:20:45:22 /2009

The first day of my live…… and following……

” PLUS EST EN VOUS “

De eerste dag van de rest van mijn leven……………….. en volgende…………

“A WINDOW WITH A VIEW” 01:04:38:00 /2008

‘A stream of consciousness’. A fragmentary stream of thoughts, feelings, moods and longings

” A WINDOW WITH A VIEW “

Een fragmentarische stroom van gedachten, gevoelens,stemmingen en verlangens.

“SEULETE SUI SEULETE VUEIL ESTRE” 00:36:20:14 /2007

Images from empty……. images out of the emptiness……….
A filmed scrapbook of a reality.

” SEULETE SUI ET SEULETE VUEIL ESTRE “

Beelden uit de leegte – Beelden van de leegte. Een gefilmd plakboek van een werkelijkheid.

” HABITAT ” 00:59:49:14 /2006

Habitat as a place which takes a population in an ecosystem, defined as the biotic and abiotic conditions needed by the sort to survive.
A registration.

” HABITAT “

Habitat als de plek die een populatie inneemt in een ecosysteem, gedefinieerd als de
biotische en abiotische voorwaarden die de soort nodig heeft om te overleven.
Een registratie.