“Artistique” 00:21:19::13 / May – July 2012

‘Arabesque’ a poem by Martin Burke
http://www.dublinquarterly.ie/04/p_mburke.html

‘3 Movements’comprovisations for Lute & Loops by Gilbert Isbin

http://users.telenet.be/gilbert.isbin/contents.htm

“ACTION” 00:22:26:03 / January – April 2012

A video essay of actions by:
ABVV, ACV, Bite Back, VREDESACTIE, KAJ, Sea Shepherd, Anti Dierproef Coalitie, Occupy

” Que tout le temps qui passe ne se rattrape plus ” 00:25:58:10 / February – December 2011

That all the lost time cannot be retrieved

Dat alle verloren tijd niet meer kan ingehaald worden

“THE WAY TO GO HAS BECOME SHORTER” 00:30:59:00 / januari 2011

The way to go has become shorter

 DE WEG TE GAAN IS KORTER “

De weg te gaan is korter geworden

FIXED REALITY” 01:00:05:00 / 2010

You are never alone if you are on your own.   Life, an over-estimated occupation.

‘ the destruction of nature justifies the destruction of humanity ‘
Marguerite Yousenar

” GEFIXEERDE REALITEIT”

Je bent nooit alleen als je met jezelf bent. Leven een overschatte bezigheid.
“De vernietiging van de natuur rechtvaardigt de vernietiging van de mens.”
Marguerite Yousenar

“PLUS EST EN VOUS” 00:20:45:22 /2009

The first day of my live…… and following……

” PLUS EST EN VOUS “

De eerste dag van de rest van mijn leven……………….. en volgende…………

“A WINDOW WITH A VIEW” 01:04:38:00 /2008

‘A stream of consciousness’. A fragmentary stream of thoughts, feelings, moods and longings

” A WINDOW WITH A VIEW “

Een fragmentarische stroom van gedachten, gevoelens,stemmingen en verlangens.

“SEULETE SUI SEULETE VUEIL ESTRE” 00:36:20:14 /2007

Images from empty……. images out of the emptiness……….
A filmed scrapbook of a reality.

” SEULETE SUI ET SEULETE VUEIL ESTRE “

Beelden uit de leegte – Beelden van de leegte. Een gefilmd plakboek van een werkelijkheid.

” HABITAT ” 00:59:49:14 /2006

Habitat as a place which takes a population in an ecosystem, defined as the biotic and abiotic conditions needed by the sort to survive.
A registration.

” HABITAT “

Habitat als de plek die een populatie inneemt in een ecosysteem, gedefinieerd als de
biotische en abiotische voorwaarden die de soort nodig heeft om te overleven.
Een registratie.

” FLANERIE ” 01:03:46:13 /2005

The wanderer, the citizen who observes the city as a colourful collection of always changing images.
The observer, the unfortunate outsider, who longs to participate, hankering for intimacy. Fixing the time by withdrawing it.

” FLANERIE “

De flaneur, de stedeling die de stad waarneemt als een kleurrijke verzameling van steeds wisselende beelden.
De observator, de spijtige buitenstaander, die er naar verlangt om deel te nemen, hunkert naar intimiteit.
Het zich aan de tijd onttrekken door hem vast te leggen.